Til Menu  

Om miljø

Miljøpolitik

Hanherred & Himmerland Biler A/S ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret servicevirksomhed og samarbejdspartner. For at nå dette mål vil vi bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden. 
Dette gælder også i forbindelse med udvikling af nye forretningsområder og forbedring af de eksisterende produkter, hvor miljø- og arbejdsmiljøområder indgår på lige fod med de tekniske og økonomiske overvejelser. 
 
Derudover vil vi opnå yderligere miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.
 
Vi vil derfor :
 
arbejde systematisk med miljøstyring baseret på principperne i DS/EN ISO14001:2004 og omsætte arbejdet til konkrete aktiviteter og resultater.
nedbringe antallet af farlige kemikalier ved en konsekvent screening af alle produkter.
til enhver tid forebygge forurening fra virksomheden.
indgå i åben dialog med omverdenen om miljøspørgsmål og årligt redegøre for energiforbruget og anden miljøbelastning.
samarbejde med vores kunder om at skabe bedre miljøløsninger samt synliggøre indsatsen og de løbende forbedringer over for kunder, medarbejdere og samfund.
løfte i flok - forstået på den måde, at alle i Hanherred & Himmerland Biler A/S skal involveres og yde en aktiv indsats.
Vi forpligter os til at overholde relevante lovmæssige krav og andre krav.
 
Per Hannesbo - 01-06-2011